Tüzüğümüz

İl Başkanlığımızın kuruluş, isim ve amacı aşağıda gösterilmiştir.

 1. Kısa adı Uzfedantalya’dır.
 2. İl Başkanlığımızın genel merkezi Ankara dadır.
 3. Dernek mensuplarının Birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenler.
 4. Dernek, sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur.
 5. Dernek üyelerinin ortak menfaatleri için her konuda dava açar ve takip eder. Basın kanunu hükümleri ile dernekler mevzuatı uyarınca bir yayın organı, basın haber bülteni, bildiri, broşür ve dergi yaptırır veya kiralar.
 6. Dernek mensuplarının yararlanmaları bakımından otel, apart, lokaller, dinlenme tesisleri tahsis eder veya kiralar.
 7. Dernek yurt düzeyinde milli afet halini alan deprem, yangın, sel gibi hallerde felaketzedelere ve bu konuda çalışan kuruluşlara yardımcı olur.
 8. Dernek üyelerinin vefat halinde geride bıraktığı aile üyelerine yardımcı olur ve yol gösterir.
 9. Dernek muhtaç durama düşmüş üye ve yönetimlerine yönetim kurulu kararıyla, olanakları elverdiği nispette maddi yardımda bulunur.
 10. Dernek üyelerinin ekonomik ve sosyal yaşam koşullarını yükseltmek bakımından, gerekli yasal çalışmalar yapar.,konuyu ilgili makamlarda takip eder ve sonucunu üyelere duyurur.
 11. Dernek Kızılay-çocuk esirgeme kurumu, Türk Hava Kurumu, Huzur evleri, düşkünler yurdu, okullarda yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara, kanuni mevzuat dahilinde maddi ve manevi yardımda bulunur.
 12. Dernek amacı benzerlik gösteren asker veya emekli kökenli diğer derneklerle müşterek iş birliği esasına göre federasyonun oluşturacağı etkinlikte örgütlenebilir ve görev alır.
 13. Dernek, milli bayram, askeri tören ve ATATÜRK ile şehitleri anma tören ve toplantılarına protokol ve yönergelere uygun şekilde katılır. Derneği her yerde ve her vesile ile temsil etmek üzere çiçek ve çelenk gönderilir.
 14. 12 KASIM Günü uzman çavuşların kuruluş günüdür. ATATÜRK anıtlarına çelenk konulur ve günün anlamını belirten toplantılar düzenlenir.