Kendisinden İstifade Edilemediği Gerekçesiyle Sözleşmenin Feshedilmesi

Giriş

Son dönemde uzman çavuşlarımızın sözleşmeleri özellikle Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. maddesi kapsamında kendilerinden istifade edilemediği gerekçesiyle feshedilmektedir.

Disiplin Soruşturması Altında Olmak Ya da Adli Soruşturma veya Kovuşturma Altında Olmak Tek Başına Sözleşme Fesih Sebebi Değildir.

Uzman Çavuşlarımız disiplin mevzuatı bakımından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’na Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’a tabidirler. Subay ve astsubaylar da ilgisine göre bu mevzuata tabi olduğundan bir disiplinsizlik nedeniyle çıkarma cezası bütün personele eşit şekilde uygulanmaktadır. Diğer taraftan hakkında mahkeme kararı bulunan kişilere ilişkin de mevzuat tek tek ilgili suçları belirlemiş olduğundan bu mevzuata göre de uzman çavuşlarımız diğer statüdeki personel ile aynı kurallara tabidir. Ancak uzman çavuşlarımız sözleşmeli olarak istihdam edildiklerinden bazen haklarında daha herhangi bir yargı kararı olmadan ya da Yüksek Disiplin Kurulları tarafından haklarında çıkarma kararı verilmeden çok basit sebeplerle kendilerinden istifade edilemediği gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilmektedir.

İlgili Mevzuat

Bilinmelidir ki disiplin mevzuatı açısından herhangi bir ceza ile cezalandırılmış olmak ya da adli soruşturma yada kovuşturma  altında bulunmak  tek başına kendisinden istifade edilememe şartını sağlamadığından bu şekilde yapılan sözleşme fesihleri de hukuka aykırı olmaktadır. Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. maddesinde kendisinden istifade edilememe sebepleri;

  • Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayanlar,
  • Aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar,
  • Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler şeklinde sayma suretiyle belirtilmiştir. Bu kısıtlı şartlar haricinde sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlarımızın sözleşmeleri hukuka aykırı olarak feshedilmiş olacaktır.

Sonuç

Sonuç olarak yukarıda belirtilen bu sebeplerin olmamasına rağmen sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlarımızın sözleşmelerinin feshedildikleri tarihten itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açması gerekmektedir.

 

Av. Tayfun AYDOĞMUŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*