Başkanlığımız

2019 yılında kurulan Uzmanlar Federasyonu Antalya İl Başkanlığı mızın önceliği görevde bulunan ve emeklisi ile uzman çavuş larımızın özlük hakları, hukuksal sorunları ve sosyal imkanları için sorunları konusunda Uzmanlar Federasyonu Antalya İl Başkanlığı olarak yoğun bir mücadele içinde etkisi öncü rol üstlenmiş olmaları önemli görevlerinden biridir.